خطرناک ترین انتخابات اسرائیل و بحران هویت!

مصطفی الصواف میگوید:  انتخابات کنونی کنیست اسرائیل دربین انتخابات گذشته خطرناک ترین بحران برای ماهیت رژیم صهیونیستی خواهد بود.  برای نخستین بار است که طرفداران دو نامزد رقیب در طول تاریخ اشغالگری اسرائیل با هم درگیر شدند.

 

وی می افزاید نتایج  انتخابات دوم کنیست با نتایج انتخابات اول تفاوت چندانی نخواهد داشت و هیچ کدام از دو طرف  موفق به تشکیل دولت نخواهد شد. این تحلیلگر فلسطینی ادامه داد صحنه سیاسی اسرائیل قبل از برگزاری انتخابات نشان دهنده یک بن بست شدید سیاسی است.

 

 

 

 

 
نظرات کاربران