رقابت مساوی لیکود و آبی-سفید با دستیابی به 32 کرسی کنست

رسانه های اسرائیلی از شمارش 92 درصد آرای انتخابات کنست رژیم صهیونیستی خبر دادند که بر اساس آن تا کنون دو حزب لیکود و آبی – سفید به طور مساوی به 32 کرسی دست یافته اند.

 رسانه های صهیونیستی صبح امروز از شمارش 92 درصد آرای انتخابات کنست بیست و دوم خبر دادند که بر اساس نتایج آن احزاب لیکود و آبی سفید به طور مساوی به 32 کرسی کنست دست یافته و لیست مشترک عربی نیز تا کنون توانسته 12 کرسی پارلمان اسرائیل را از آن خود نماید.

 

بر اساس آرای شمارش شده تا بامداد امروز چهارشنبه حزب اسرائیل خانه ما 9 کرسی، حزب شاس 9 کرسی، حزب یهودت هتوراه 8 کرسی، حزب راست جدید 7 کرسی، لیست مشترک کار گیشر 6 کرسی و حزب اردوگاه دموکراتیک 5 کرسی از کنست رژیم صهیونیستی را به خود اختصاص داده اند و این در حالی است که حزب عوتسما یهودیت تا کنون نتوانسته به حداقل آرای برای راهیابی به کنست دست یابد.

 

 

این نتایج همچنین بیانگر تساوی تقریبی اردوگاه راستگرایان و چپگرایان نیز هست چرا که تا کنون راستگرایان در مجموع به 56 کرسی و چپگرایان نیز به 55 کرسی دست یافته اند در حالی که حزب اسرائیل خانه ما با دستیابی به 9 کرسی همچنان کلید تشکیل کابینه آینده و چگونگی ماهیت سیاسی آن است.

 

نظر سنجی های انجام شده توسط شبکه های تلویزیونی اسرائیل بیانگر آن بود که حزب آبی سفید با اختلاف کمی از لیکود در صدر احزاب پیروز در انتخابات دیروز باشد و همچنین از عدم توانایی هیچ جریانی برای تشکیل کابینه مستقل حکایت داشته و بر دستیابی لیست مشترک عربی به 12 تا 15 کرسی تاکید داشت.

 

 

بر اساس این نتایج نتانیاهو به 4 تا 7 کرسی برای تشکیل دولت جدید اسرائیل نیاز دارد و این در حالی است مقبولیت اجتماعی حزب اسرائیل خانه ما که عامل اصلی انحلال کنست قبل و عدم توانایی نتانیاهو برای تشکیل دولت شد نسبت به انتخابات ماه آوریل افزایش یافته است.

 
نظرات کاربران