جديدترين موضع گيري عبدالمهدي درباره اوضاع عراق

نخست وزير عراق خواستار بازگشت زندگي در عراق به شرايط عادي و باز شدن مدارس، بازارها و دانشگاهها شد.

به گزارش  السومريه، عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق اعلام كرد: تظاهرات در كشور بسياري از اهدافش را محقق كرده است و روساي سه گانه را به بازنگري در مواضعشان سوق داده است.

وي افزود: تهديد منافع نفتي و قطع برخي راهها از بنادر به خسارات ميلياردي منجر مي شود.

 

نخست وزير عراق بيان كرد: بازگشت زندگي به شرايط عادي ضروري است. زمان آنر فرا رسيده است كه همه بازارها، كارخانه ها، كارگاهها، مدارس و دانشگاهها باز شود.

 

تمام.م/ع
نظرات کاربران