جديدترين موضع گيري حزب الله لبنان درباره اعتراضات لبنان

عضو شوراي مركزي حزب الله به موضع گيري درباره اعتراضات مردمي در لبنان پرداخت و درباره تحركات آمريكا هشدار داد.

 

به گزارش  المنار، نبيل قاووق عضو شوراي مركزي حزب الله لبنان گفت: بدترين صحنه اي كه ديديم اين بود كه برخي مفسدان موج سواري كردند و تلاش كردند كه حركت و جنبش مردمي را به سمت و سوئي سوق دهند كه از خود حمايت كنند. احزاب متهم به فساد  و مسئول سياست هاي اقتصادي و مالي اشتباه از حركت مردمي براي تسويه حسابها با دشمنان خود بهره بردند و بحران اقتصادي را به سخت ترين بحران سياسي تبديل كردند و كشور را به سوي هرج و مرج و خطر حركت به سوي فتنه كشاندند.

 

وي افزود: ما همچنان با خطر حركت به سوي هرج و مرج و افتادن در فتنه روبرو هستيم و اين به مراتب بدتر از بحران اقتصادي است.

قاووق ضمن حمايت از خواسته هاي مخلصانه مردمي و اصلاحات اقتصادي درباره انحراف حركت مردمي از اهدافش هشدار داد و گفت: در حال حاضر بايد قبل از تسويه حسابهاي سياسي با بحران هاي اقتصادي و مالي مقابله كرد. برخي شخصيت ها و احزاب سياسي جز تسويه حساب با دشمنان خود به دنبال موضوع ديگري نيستند و اولويت آنها نجات كشور نيست. برخي در خارج به به دنبال تغيير معادلات سياسي و موازنه قوا هستند تا عليه مقاومت، وحدت ملي و ثبات اقدام كنند و بايد بيدار باشيم و راه را بر آنها ببنديم.

 

وي خواسته حزب الله لبنان را دولت قوي دانست و گفت كه روند تشكيل كابينه بايد به سرعت طي شود تا بر پيچيدگي و دشواري اوضاع افزوده نشود.

 

قاووق تاكيد كرد: آمريكا به شكل علني وارد شده است و به دنبال بهره برداري از حركت مردمي براي تحقق دستاوردهاي سياسي به زيان ثبات و وحدت ملي لبنان است. موضع ما در حزب الله آشكار است و ما اجازه ديكته هاي آمريكايي ها را نخواهيم داد و اجازه نمي دهيم كه آمريكا در اين مرحله و در هر مرحله اي دستاورد سياسي كسب كند.

 
نظرات کاربران