فراخوان مقاله اجلاس بین المللی مقاومت فلسطین + پوستر

بنابراعلام دبیرخانه دائمی مجمع جهانی بیداری اسلامی ، این مجمع در نظر دارد در راستای ترویج گفتمان مقاومت ، “اجلاس بین المللی مقاومت فلسطین ” را در تاریخ ۹ تا ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار نماید.

 

از این رو از پژوهشگران و اندیشمندان و علاقمندان برای ارائه مقالات خود در عناوین زیر دعوت میگردد .

 

محورهای اصلی برای ارائه مقالات به شرح ذیل است :

یک : مبانی نظری ،معرفتی و اندیشه ای مقاومت فلسطین

دو : انقلاب اسلامی ، بیداری اسلامی و آرمان فلسطین

سه : قابلیت ها ف توانمندیها ، فرصت ها ، چالشها ، آسبها و تهدیدات پیش رو

چهار: تبیین جایگاه رهبران ، علما ، نخبگان ،اندیشمندان ،گروه ها ، احزاب اسلامی و عدالت خواهان جهان در حمایت از فلسطین

پنج: گفتمان مقاومت ، چشم اندازها ، راهبردها ، راهکارها و آینده پیش رو

 

مهلت ارسال آثار تا ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸ می باشد .
نظرات کاربران