اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بحرین و بی توجهی مدعیان حقوق بشر!

 زندانیان سیاسی بحرینی محبوس در زندان مرکزی جو ارائه مراقبت های بیشتر پزشکی و بهبود وضعیت خدمات رسانی را می خواهند و بر همین اساس دست به اعتصاب غذا زده اند و پایان دادن به سناریوی اهانت، بی توجهی و اخاذی هم از دیگر خواسته های مشروع و قانونی آنها است.

 

به گزارش بیداری اسلانی بنقل از شبکه  العالم، اتفاق جدید در زندان مرکزی جو در بحرین این است که زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از روز دهم اکتبر گذشته دست به اعتصاب غذا زده اند و این بعد از آن بوده که از سوی اداره ی زندان وعده هایی را مبنی بر اجرای برخی خواسته هایشان دریافت کردند.

منابع حقوقی تاکید کردند: یک مسئول در زندان مرکزی جو به زندانیان اعتصاب کننده ی غذا قول داد که زمان خروج به حیات برای آفتاب گیری بهبود یابد و همچنین آنان از حق مراقبت های پزشکی بهره مند شوند و در عین حال قول داد که مکانی را برای ملاقات (آنان با خانواده هایشان) بدون موانع شیشه ای با وجود غیر ممکن بودن آن فراهم نماید و به این موضوع اشاره نمود که تمام تلاشش را برای مهیا شدن این امر خواهد کرد.

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بحرینی با اعتصاب غذای 13 تن از محکومان به اعدام آغاز شد که خواستار توقف شکنجه ی دسته جمعی هستند و بر این موضوع تاکید دارند که در ملاقات با خانواده هایشان این حق را دارند که بدون موانع شیشه ای با آنان ملاقات نمایند. سپس دیگر زندانیان هم به آنها پیوستند همچنانکه پیش از شروع این اعتصاب غذا، «علی حاجی» و «ناجی فتیل» دو زندانی دیگر در اعتراض به موانع شیشه ای در حین ملاقات با خانواده هایشان و لزوم فراهم نمودن مراقبت های کامل پزشکی از اول سپتامبر اعتصاب غذایشان را شروع کرده اند.

در نگاهی عمیق و دقیقتر به سیاست ظلم و شکنجه های جسمی که رژیم آل خلیفه در حق زندانیان سیاسی بکار می گیرد، بطوریکه با قوانین بین المللی به ویژه اصول و الگوی برخورد با زندانیان و میثاق ویژه ی بین المللی حقوق مدنی و سیاسی منطبق با اعلام سازمان های حقوق بشر مخالفت می کند، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد اعلام کرد: این کمیساریا اوضاع حقوق بشر در بحرین را تحت نظر دارد.

 

 
نظرات کاربران