هر آنچه که رخ می دهد برای هویت عراق است

یک رسانه عراقی به قلم ماجد الشویلی درباره رویدادهای سیاسی این کشور نوشت :

 

آمریکا همواره تلاش کرده است با محو نشانه های تمدن وارزش های عراق، فرهنگ خود را به جامعه ی عراق تزریق کند واز همین رو بود که از ابتدای اشغال این کشور، آثار عراق را به سرقت برد وبه داعش امکان ویران کردن تاریخ عراق را فراهم کرد.

 

با وجود همه این تلاش ها، مردم عراق همچنان میراث، هویت، وابستگی دینی، عربی و فرهنگ اصیل خود را نگه داشته ونشان دادند که تبعیت از اشغالگران را نمی پذیرند ونمی خواهند ابزار دست اشرار باشند. 

 

برگزاری باشکوه وامن مراسم برخاسته از اعتقادات دینی مردم عراق از جمله اربعین حسینی، دشمنان این کشور را بر آن داشت تا یکبار دیگر  برای از بین بردن رنگ وبوی اسلامی جامعه اسلامی عراق، تلاش کنند. 

 

حضور افراد نفوذی ومجری طرحهای آمریکا در تظاهرات مردمی وتلاش برای به آتش کشیدن آثار عمرانی وتمدن این کشور وتعرض به نمادهای دینی این کشور که با طاغوت زمان خود جنگیدند، همه از بیم وهراس ناشی از الهام گیری از این نمادها که یادآور مقابله با دیکتاتور مورد حمایت آمریکا است، نشان دارد. 

  شکی نیست که آنان اگر در تحقق اهداف خود در تعرض به مقامات شخصیت های دینی موفق می شدند، با شتاب بیشتری به عتبات نجف وکربلا نیز تعرض می کردند از آن رو که معتقدند این مراقد، هویت اصلی عراق است.

 

 
نظرات کاربران