نیروی نظامی ایران بر بازدارندگی متمرکز است و نه یورش به دیگران

2-مرکز ایران بر آماده سازی و تجهیز نیروهای نظامی است تا در برابر حملات هوایی و زمینی یک دشمن برتر، به ویژه ایالات متحده، حرفی برای گفتن داشته باشد.

 سایت بیداری اسلامی : فارین پالیسی این فوکس در مقاله امروز خود با اشاره به قدرت ایران نوشت :

 

 

گزارش جدید منتشر شده از سوی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نشان می دهد که ترس ایران از ایالات متحده، یک راهبرد بازدارندگی را پیش روی این کشور قرار داده و جهت گیری نظامی ایران اساسا دفاعی است.


2-مرکز ایران بر آماده سازی و تجهیز نیروهای نظامی است تا در برابر حملات هوایی و زمینی یک دشمن برتر، به ویژه ایالات متحده، حرفی برای گفتن داشته باشد.


3-  همه در واشنگتن متفق القول نیستند که ایران فقط برای بی ثبات کردن خاورمیانه تلاش می کند. براساس این گزارش، دولت ایران تلاش مصرانه ای برای توسعه و به کارگیری راهبرد نظامی که ایالات متحده را از حمله به ایران دلسرد کند، به کار گرفته است.


4-    این رویکرد پس از حمله ی ایالات متحده به افغانستان و عراق در دستور کار قرار گرفت. تهران، دکترین نظامی اش را به گونه ای طراحی کرده تا بهتر در مقابل تهدیدات نظامی پیشرفته ی غربی مقابله کند. در آن زمان دولت ایران می ترسید که ایالات متحده از حضور نظامی رو به رشدش در منطقه سوء استفاده کند.


5-    در این گزارش آمده است: حضور ایالات متحده در منطقه این احساس را در تهران به وجود آورده که مورد محاصره قرار گرفته و ایالات متحده بالاخره رژیم ایران را سرنگون می کند. بر مبنای همین ترس است که تهران راهبرد بازدارندگی اش را حول توسعه ی سه قابلیت نظامی- موشک های بالستیک دور برد، نیروی دریایی منطقه ای، و نیروهای نیابتی منطقه ای- بنا کرده است.


6-    این گزارش در تناقض با تصویر ساخته شده از ایران به عنوان یک کشور متجاوز و زورگوست که دولت ترامپ ارائه می دهد. هر چند این گزارش نگرانی های دولت ترامپ را دست کم نمی گیرد و تایید می کند که ایران کشوری در آرزوی تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای است، با این حال به روشنی تاکید می کند که راهبرد نظامی توسعه ی یافته ی ایران برای بازدارندگی ایالات متحده طراحی شده است.

 
نظرات کاربران