علمای جهان اسلام در نهمین اجلاس شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی -
شناخت دشمن واقعی ؛ مقابله با اندیشه تکفیری و برداست های سطحی از اسلام

شخصیت های برجسته جهان اسلام در نهمین اجلاس مجمع جهانی بیداری اسلامی که امروز شنبه در بغداد برگزار شد با انتقاد از تفسیرها و برداشت های سطحی از اسلام بر شناخت دشمن واقعی و دوری از اختلافات و ضرورت مقابله با اندیشه تکفیری تاکید کردند.

 شناخت دشمن واقعی ؛ مقابله با نادیشه تکفیری و برداست های سطحی از اسلام 
شخصیت های برجسته جهان اسلام در نهمین اجلاس مجمع جهانی بیداری اسلامی که امروز شنبه در بغداد برگزار شد با انتقاد از  تفسیرها و برداشت های سطحی از اسلام  بر شناخت دشمن واقعی  و دوری از اختلافات و ضرورت مقابله با اندیشه تکفیری تاکید کردند.

ایت الله آصف محسنی از علمای برجسته افغانستان : وحدت اسلامی بیش از هرزمانی اهمیت دارد


آیت الله آصف محسنی از علمای برجسته افغانستان است  که نقش مهمی در ترویج اسلام در افغانستان دارد و از طرفی با پافشاری وی دین اسلام بعنوان دین رسمی در قانون اساسی افغانستان گنجانده شد.
وی در سخنانی در این نشست گفت : که بیداری اسلامی براساس آموزه های قرانی استوار است و شاخصه کرامت ملتها نسبت به یکدیگر براساس ان اکرمکم عند الله اتقیکم است .وی ب ضرورت تجلی مفهوم بیداری اسلامی در تمامی مذاهب اسلامی تاکید کرد و گفت که باید این مفهوم راهبرد مهم این اجلاس باشد

تاج الدین الهلالی :برداشت های نادرستی که اندیشه تکفیری از دین اسلام دارد به بهانه ای برای کشتار مسلمانان تبدیل شده است

 

تاج الدین هلالی مفتی سابق استرالیا که سخنران دوم مراسم بود  گفت : برداشت های نادرستی که اندیشه تکفیری از دین اسلام دارد به بهانه ای برای کشتار مسلمانان تبدیل شده است وی با تاکید بر پرهیز از هرگونه خرافات دربین مذاهب اسلامی  گفت که این موضوعات بهانه ای برای ایجاد تکفیر می شود و باید جریان اصیل شیعه و سنی از آن دوری کنند.

خالد الملا رئیس جماعت مسلمین عراق و از علمای برجسته اهل سنت عراق
نباید اختلافات سبب گسترش اندیشه تکفیری شود 

خالد الملا در سخنانی در این اجلاس گفت : ما شیعیان و اهل سنت عراق وارد یک جنگ بزرگ با جریان تکفیری شده ایم و به حمدالله تمامی جریانات و اقوام عراقی با هم متحد شدند تا با کسانی که به مال و ناموس مردم تعدی می کننند و مردم را سر می برند و آتش می زنند مبارزه کنیم.
 رئیس جماعت علمای مسلمین عراق افزود: من پرسشی دارم و این است که ما با این حجم گسترده تکفیر،‌ تحجر و خشک‌مغزی اینان چی باید بکنیم؟ وی افزود: کلمه روافض یعنی رافضی خواندن شیعیان غلط است و نباید در رسانه ها مطرح شود همانطور که کلمه نواصب یعنی ناصبی خواندن اهل سنت غلط است.
خالد الملا گفت: در دین ما نه سفید بر سیاه برتری دارد،‌ نه عرب بر عجم،‌ نباید اجازه دهیم اختلافات میان شیعه و سنی سبب شود تا برای ما مکتب سازی و تکفیر سازی نمایند
وی افزود: همانگونه که ملاحظه می کنید در این مجمع شیعه و سنی دور هم نشسته اند،‌ علت آن در درجه اول فهم درست از مکتب اسلام و در درجه بعد درک خطر و توطئه جریان تکفیری علیه اسلام است.

تاکید امام جمعه استانبول برمقابله با اندیشه تکفیری

صلاح الدین اوزگوندوز با اشاره به دستاوردهای مهم ارتش  و ملت عراق برای ریشه کن کردن تروریسم  تکفیری ها بر ضرورت مقابله با جریانهای تکفیری تاکید کرد.
وی در سخنانی با اشاره به ضرورت مقابله با این اندیشه تکفیری که هیچ ارتباطی به اسلام واقعی ندارد افزود : علمای جهان اسلام باید تمامی تلاش خود را برای مقابله با این جریان تکفیری بکار گیرند.
نظرات کاربران