آمریکا از طریق سازمانهای بین المللی به جنایاتش مشروعیت می بخشد

شیخ «اکرم الکعبی» سازمان ملل و نهادهای بین المللی را حیاط خلوت آمریکا و ابزاری برای مشروعیت بخشی به جنایات این کشور در اشغال کشورها و چپاول منابعشان برشمرد.

دبیرکل جنبش النجباء عراق در سخنانی گفت: آمریکا که برای کسانی که از تاریخش خبر ندارند از تمدن حرف می زند امروز خوی وحشیگری خود را نشان داد و این چیز عجیبی نیست.

«اکرم الکعبی» ادامه داد: تاریخ آمریکا به صورت خلاصه دارای سه مرحله است. مرحله اول اینکه افراد سفیدپوستی با قلب های سیاه از کل کشورهای اروپا جمع شدند تا کشور افراد سرخپوست و مسالمت جو با قلب های سفید را اشغال کرده و بین آنها بیماری و طاعون منتشر کنند تا از ساکنان اصلی کمتر از ۱۰ درصد باقی بماند.

وی افزود: این عده خود را نیازمند برده و خدمتکار می دیدند بنابراین به مردم سیاهپوست با قلب های سفید که فقیر هم بودند حمله کرده و میلیون ها کودک و بزرگ آنها را به اسارت و بردگی گرفتند. پس بین این سفیدپوستان اختلاف افتاد و هر طرف سعی کرد این سیاهپوستان را به عنوان جنگجو جذب کرده و با وعده آزادی فریب دهند اما همانکه درگیری تمام شد آمریکا به حقیقت وحشیگری خود بازگشت.

اکرم الکعبی اظهار داشت: در مرحله دوم این افراد تندرو توافق کردند تا در خوی شیطنت خود متحد شوند و با جدا شدن از اروپای پیر در راستای کسب سلاح های کشنده و ویرانگر و بکارگیری آن در کشتار مردم هیروشیما و ناکازاکی تلاش کنند تا به دنیا بفهمانند که یک کشور جنایتکار از کشتار دشمنانش کوتاه نخواهد آمد، از همین رو همه باید تسلیم آن شوند و این آمریکاست که بر جهان حکومت می‌کند.

وی افزود: بنابراین آمریکا با ایجاد سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی که تنها، حیات خلوت کاخ سیاه آنها است سعی بر مشروعیت بخشیدن به جنایات خود داشت و به بهانه آزادی و دموکراسی کشورها را اشغال و نابود کرده و ثروتهایشان را چپاول می کند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران