باسل الاعرج؛ انقلابی روشنفکر در برابر اردوگاه سازش

باسل یک دکتر داروساز بود. با آنکه از همه امکانات رفاهی برخوردار بود و در جامعه فلسطینی هم یک چهره موفق و صاحب احترام به شمار می رفت، اما او همه این موقعیت ها و منافع را کنار گذاشت و برای حقوق یک ملت مظلوم و اشغال شده اقدام کرد و این اوج ایثار یک فرد نشان می دهد.

 سایت بیداری اسلامی : «حسین رویوران»*: باسل اعرج، آن طور که از صحبت های دوستان و آشنایان بر می آید؛ کسی بود که شهادت را انتظار می کشید. وی می دانست که اشغالگران صهیونیست در پی کشتن وی هستند از این روی همواره با سلاح جابجا می شد حتی به هنگام خواب سلاح را از خود جدا نمی ساخت.
 
شهید اعرج و شش نفر دیگر از دوستان فلسطینی اش مدتی قبل از سوی نیروهای امنیتی خودگردانی فلسطین بازداشت شدند اما پس از مدتی آزاد شدند. وی پس از آزادی همواره می گفت؛ این بازداشت و سپس آزادی مقدمه ای برای شهادت است. بازداشت وی و دوستانش به اتهام فعالیت علیه اشغالگران فلسطین از سوی نیروهای امنیتی محمود عباس، حقیقتی تلخ را نمایان می سازد و آن اینکه همکاری سازمان های امنیتی محمود عباس با اسرائیل تا اندازه ای گسترده است که وقتی یک فلسطینی از سوی این نیروها بازداشت می شود، در واقع مقدمه ای برای شهادت وی است.
 
شهید باسل اعرج از روزی که آزاد شد؛ حتی یک روز را در خانه پدر و بستگان سر نکرد. صهیونیست ها بارها به خانه پدرش یورش برده بودند. در یکی از همین یورش ها افسر صهیونیست به پدر باسل گفته بود که پسرت را از هم اکنون مرده فرض کن زیرا دستور قتل وی صادر شده است.
 
باسل  یک دکتر داروساز بود. با آنکه از همه امکانات رفاهی برخوردار بود و در جامعه فلسطینی هم یک چهره موفق و صاحب احترام به شمار می رفت، اما او همه این موقعیت ها و منافع را کنار گذاشت و برای حقوق یک ملت مظلوم و اشغال شده اقدام کرد و این اوج ایثار یک فرد نشان می دهد.
 
شهید باسل اعرج الگویی برای جوانان فلسطینی به شمار می رود. او یکی از برنامه ریزان و رهبران انتفاضه جوانان فلسطین(انتفاضه سوم) بود. وی با توجه به ضرورت مسلح شدن جوانان کرانه باختری برای مبارزه با اشغالگران، توانسته بود کارگاهی برای ساخت سلاح راه اندازی کند و البته به همین اتهام نیز از سوی نیروهای امنیتی خودگردانی فلسطین بازداشت شده بود. سلاحی که به هنگام حمله اشغالگران به مخفیگاه وی و شش دوست دیگرش با آن، متجاوزان صهیونیست را سرگرم کرد تا دوستانش بگریزند، هم ساخت کارگاه خودش بود.
 
  شهید باسل اعرج یک نمونه و یک الگو بود که نشان دهنده واقعیت های موجود در فلسطین است. متاسفانه کسانی که به دنبال از بین بردن این گونه الگوها هستند خبر شهادت این قهرمان را در سایه قرار دادند. این رفتار از دشمن و کسانی که در صف همکاری با صهیونیسم و استکبار جهانی خود را تعریف کرده اند غیر منتظره نبود و نیست اما گله از دوست بسیار است که چرا جوانی با این ایمان و اعتقاد و ایثار به شهادت می رسد ولی در کشور شهیدان یعنی ایران، نامی از او در خورد شان و منزلت یک قهرمان و یک شهید راه آزادی برده نمی شود!
   محمود عباس اصرار بر خیانت دارد و اعلام وی مبنی بر اینکه توافق با رژیم صهیونیستی در اسلو، توافقی مقدس است و ما باید بر عهد خود پایبند باشیم یک خیانت است که با مفاهیم دینی سعی در توجیه آن دارد.
نظرات کاربران