اسرائیلی که کودکان غزه را می کشد برای حمله به سوریه اشک می ریزد !

مقاله نویس روزنامه صهیونیستی هاآرتض در انتقاد شدید از سیاست کشتار اسرائیل نوشت که اسرائیل در حالی برای کودکان سوریه اشک می ریزد که کودکان غزه را با سلاح هایی به مراتب پیشرفته تر از سلاح شیمیایی می کشد.

 مقاله نویس روزنامه صهیونیستی هاآرتض نوشت :اسرائیل در حالی برای کودکان سوریه اشک می ریزد که کودکان غزه را با سلاح هایی به مراتب پیشرفته تر از سلاح شیمیایی می کشد. رسانه های صهیونیستی بگونه ای درباره سوریه تیتر زدند که گویی تا کنون اسرائیل از سلاح کشتار جمعی استفاده نکرده است!
 مقاله نویس روزنامه صهیونیستی هاآرتض در انتقاد شدید از سیاست کشتار اسرائیل نوشت که اسرائیل در حالی برای کودکان سوریه اشک می ریزد که کودکان غزه را با سلاح هایی به مراتب پیشرفته تر از سلاح شیمیایی می کشد.
 به گزارش سایت بیداری اسلامی  جدعون لیفی با اشاره به تیتر رسانه های صهیونیستی که در آن حمله شیمیایی گروههای تروریستی به سوریه را با تیترهای شگفت انگیز به دولت سوریه نسبت دادند نوشت : جالب است که اکنون برای ما کشتار کودکان مهم شده است و ناگهان اسرائیلی ها را می بینیم که برای کشته شدن کودکان عرب نگران و پر ز دلهره می شوند.
 این روزنامه نگار ادامه داد : رئیس روبین این حملات را لکه ننگی بر پیشانی انسانیت خواند و روزنامه یدیعوت نیز از آن بعنوان " قاتل کودکان " نام برد . جالب است این تیترها درحالی مطرح می شودکه گویی اسرائیل تا کنون از سلاح های کشتار جمعی استفاده نکرده است و ما در دولت خود قاتل کودکان نداریم! باید بگویم 180 کودک در تابستان گذشته در غزه با سلاح های کشتار جمعی کشته شدند. قانونی و کاملا پاک؟!! کودکانی که زمانی که در ساحل غزه مشغول بازی بودند . آنها هم در بدترین شکل کشته شدند و تعداد آنان نیز زیاداست .
نظرات کاربران