تحریم های آمریکا علیه ایران در تضاد با قوانین بین المللی است

یکی از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که تحریم های آمریکا علیه ایران بیانگر قلدری و در تضاد با قوانین بین المللی است.

 «داوود شهاب» یکی از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که دولت آمریکا یک دولت گستاخ است.

وی افزود: این دولت به دنبال تقویت صلح و ثبات در جهان نیست بلکه برای از بین بردن تلاش ها در راستای تقویت ثبات جهانی و کاهش تنش ها اقدام می کند.

شهاب بیان کرد: تحریم های آمریکایی علیه ایران بیانگر قلدری آمریکا و اقدامی در تضاد با قوانین بین المللی است.

وی ادامه داد: این تحریم ها با خواسته های اعضای شورای امنیت در تضاد است.

این رهبر برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: تمام کشورهای جهان با تحریم های اعمال شده علیه ایران مخالف هستند.

وی گفت: تمام کشورهای جهان معتقدند که سیاست های آمریکا حکیمانه و با تدبیر اتخاذ نشده اند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران