سازمان ملل از به رسمیت شناختن دولت مستعفی و فراری یمن دست بکشد

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی تأکید کرد که سازمان ملل باید از به رسمیت شناختن دولت مستعفی و فراری یمن دست بکشد.

«مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی از اقدامات ارتش و کمیته های مردمی این کشور قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، وی تأکید کرد که در برابر تمامی کسانی که سعی می کنند امنیت یمن را تضعیف کنند، مقابله می کند.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین ضمن انتقاد از مواضع سازمان ملل متحد در قبال مقامات دولت مستعفی و فراری یمن، گفت: سازمان ملل از به رسمیت شناختن افرادی که منافع یمنی ها را در نظر نمی گیرند، دست بکشد.

وی افزود: سازمان ملل مشروعیت کسانی را که خودشان به خوبی می دانند مشروعیت‌شان دروغین است، به رسمیت می شناسد و این اشتباهی است که تاریخ آن را نخواهد بخشید.

المشاط با بیان اینکه القاعده و داعش جزئی جدایی ناپذیر از پروژه دولت مستعفی و فراری منصور هادی هستند، تأکید کرد: سازمان ملل باید در مواضع خود در قبال چنین افرادی تجدید نظر کند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران