در حال بارگذاری ...

عکاسی که نتوانست از کشتار بی گناهان عکس بگیرد+ عکس

انفجار تروریستی در مسیر کاروان شیعیان فوعه و کفریا که در حال خروج از این منطقه بودند، بیش از یکصد نفر از جمله 68 کودک به شهادت رسیدند.

انفجار تروریستی در مسیر کاروان شیعیان فوعه و کفریا که در حال خروج از این منطقه بودند، بیش از یکصد نفر از جمله 68 کودک به شهادت رسیدند.در این عکس ، عکاسی را می بینید که از شدت جنایت گروههای تکفیری دیگر قادر به عکس گرفتن نیست.
نظرات کاربران