در حال بارگذاری ...

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت: انتفاضه ای جدید در راه است

گزارش های رسمی اسرائیل نشان می دهد که هزار و 187 فلسطینی در 8 زندان این رژیم همزمان از روز 17 آوریل که روز اسیر فلسطینی است ، اعتصاب غذای خود را آغاز کرده اند.

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت درگزارشی  نوشت که مقامهای فلسطینی هشدار می دهند که اگر اسرای اعتصاب کننده غذا جان خود را از دست دهند ، رژیم صهیونیستی باید منتظر آغاز انتفاضه ای جدید باشد.
 
به گزارش  سایت بیداری  اسلامی ، مقامهای کرانه باختری رود اردن ازرژیم صهیونیستی که به آنان اجازه دیدار با اسرای اعتصاب کننده را نداده است ، بشدت انتقاد کرد.
  به نوشته این روزنامه رژیم صهیونیستی ، اسرای اعتصاب کننده را از هم جدا کرده و در زندان های مختلف نگهداری می کند.
  عیسی قراقع رئیس کمیته امور اسراء در سازمان آزادیبخش فلسطین نیز اعلام کرد، اگر هر یک از اسرائی که اعتصاب غذا کرده اند ، جان خود را از دست دهند ؛ وضعیت کرانه باختری رود اردن بدتر خواهد شد و انتفاضه ای جدید آغاز خواهد شد.
    همچنین ایندیپندنت نوشت، گزارش های رسمی اسرائیل نشان می دهد که هزار و 187 فلسطینی در 8 زندان این رژیم همزمان از روز 17 آوریل که روز اسیر فلسطینی است ، اعتصاب غذای خود را آغاز کرده اند.   
 قراقع می گوید که تعداد اسرای اعتصاب کننده هم اکنون به هزار و 500 اسیر افزایش یافته است.
 
نظرات کاربران