در حال بارگذاری ...

توئیتر حساب عربی امام خامنه ای رامسدود کرد- آغاز به کار اکانت جدید

پس از مسدود شدن صفحه پیشین حضرت آیت الله خامنه ای در توئیتر عربی، این صفحه با آدرس جدیدی آغاز به کار کرد.
 به گزارش سایت بیداری اسلامی ، شبکه توئیتر در اقدامی تامل برانگیز، صفحه رسمی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را که به زبان عربی بود مسدود کرد. 
 این اقدام توئیتر، در منافات با حق آزادی بیان است و طنز تلخ اینجا است که گروه تروریستی و افراط گرای داعش از صد ها صفحه رسمی در توئیتر و دیگر شبکه های اجتماعی برخوردارند و به راحتی به نشر پیام های افراط گرایانه خود می پردازند، بی آنکه مدعیان در وغین آزادی و حقوق بشر در این زمینه حرفی بزنند.
 پس از مسدود شدن این صفحه، آدرس جدید صفحه رسمی رهبر معظم انقلاب اسلامی شروع به کار کرد، که در زیر آدرس جدید آن به همراه آدرس فحه فیس بوک ایشان را آورده شده است:
 
https://twitter.com/ar_khamenei
 
 
نظرات کاربران