در حال بارگذاری ...

به مناسبت روز یوم النکبة- 69 سال از زخمی که التیام نیافته است

آوارگان فلسطینی در نقاط مختلف جهان در 69 سال گذشته با وجود همه سختی ها همچنان به حق بازگشت به سرزمین خود تاکید دارند و حتی کلید‌های منازل خود را نیز حفظ کرده‎اند.

سایت بیداری اسلامی : آوارگان فلسطینی در نقاط مختلف جهان در 69 سال گذشته با وجود همه سختی ها همچنان به حق بازگشت به سرزمین خود تاکید دارند و حتی کلید‌های منازل خود را نیز حفظ کرده‎اند.
  15 می 1948 یادآور فاجعه بزرگی در تاریخ فلسطین و منطقه است که نظیر آن هرگز برای ملتی دیگر رخ نداده است؛
 69 سال از فاجعه اشغال فلسطین گذشت
 
و هنوز این زخم التیام نیافته...
   بریتانیا در دوران قیمومیت بر فلسطین (1920 تا 1948) یهودیان مهاجر را از نقاط مختلف جهان به ویژه کشورهای اروپایی وارد فلسطین کرد .
   یهودیان در آن زمان (پیش از سال 1920) تنها 3 درصد از جمعیت فلسطین را تشکیل می دادند .
   اما در پایان دوران قیمومیت انگلیس(1948) به 33 درصد از جمعیت فلسطین افزایش پیدا کردند .
   با پایان دوران قیمومیت بریتانیا بر فلسطین، «کشور جعلی اسرائیل» در تاریخ 15 می 1948 تاسیس شد .
    صهیونیستها در ابتدا با همه ابزارهای نظامی وسیاسی بر 76 درصد از خاک فلسطین مسلط شدند اما این قلمرو پس از جنگ‎های سال 1948 و 1967 افزایش یافت .
    گروههای مسلح صهیونیستی نظیر هاگانا و ارگون در این سالها از ارتکاب هرگونه جنایتی از جمله قتل عام، غارت و غصب سرزمین فلسطین دریغ نورزیدند
   22 درصد باقی‎مانده از سرزمین فلسطین به دو تکه جدا از هم (غزه و کرانه باختری) تقسیم شد
   بیش از 750 هزار فلسطینی پس از فاجعه اشغال فلسطین (یوم النکبه) در کشورهای دیگر آواره شدند .
 
 
بیش از 530 روستای فلسطینی تخریب شد و به جای آنها شهرک‌های یهودی ساخته شد
  صهیونیستها تلاش کردند همه آثار اسلامی و عربی در فلسطین را محو کرده و آنها را یهودی سازی کنند .
   این در حالی است که آوارگان فلسطینی همچنان به حق بازگشت به سرزمین خود تاکید دارند و حتی کلید‌های منازل خود را نیز حفظ کرده‎اند.
نظرات کاربران