در حال بارگذاری ...

زمان برای الگوی جدید ارتباط میان شرق و غرب فرا رسیده است

جهان در حال خودشناسی دوباره و شناخت نیروهای انقلابی و آزادگان است. ساختارها نیمه مذاب شده ند و زمان برای الگوی جدید ارتباط میان شرق و غرب فرا رسیده است.

جهان غرب، با دو اسلام فرصت و اسلام تهدید مواجه است. اسلامی که غربی ها می شناسند همان اسلام دروغین است.
  به گزارش خبرنگار بیداری اسلامی ، دکتر رحیم پور ازغدی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی در کنفرانس افق نو گفت: جهان در حال خودشناسی دوباره و شناخت نیروهای انقلابی و آزادگان است. ساختارها نیمه مذاب شده ند و زمان برای الگوی جدید ارتباط میان شرق و غرب فرا رسیده است.
 وی افزود: بازوهای استکبار به عنوان نماد غرب شناخته شده اند. در حالی که افکار روشنفکرانه در زیرزمین رخ می دهد. صدای مخالفت با حاکمیت ها و قهرمان های روشنفکر شنیده نمی شود.
 استاد دانشگاه ادامه داد: باید هزینه پرداخت شود و شاید زندان هم در کار باشد. روشنفکران اروپا باید محاکمه های غیرعادلانه را تحمل کنند تا اروپا دارای قهرمان باشد. جبهه مستقل روشنفکری اروپا کجاست که در جنگ ویتنام و مقابل میلیتاریزم آمریکا می ایستاد؟ متاسفانه جنبش روشنفکری ضعیف شده است. اگر روشنفکر به وظیفه خود عمل نکند توقعی از مردم نیست تا به جنبش اجتماعی تبدیل شود. تا توده های ناآگاه به سراغ روشنفکران نیایند حرکتی صورت نمی گیرد. مردم به قهرمان نیاز دارند و نه فقط به روشنفکران، جنبش آزادی خواهی وقتی به جنبش اجتماعی تبدیل می شود که روشنفکران از کتابخانه ها و دانشگاه ها به تظاهرکنندگان تبدیل شوند.
   وی افزود: روشنفکران واقعی اروپا باید اعتصاب غذا کنند. جهان وارد خلا قدرت برتر شده است. اروپا در نیم قرن اخیر قدرت اول جهان نیست. اروپا مستقل نیست. منظور از اروپا امروز فقط انگلیس و فرانسه و آلمان شده است و بقیه اروپا هیچ موضعی ندارند. به نظر می رسد اروپا به ایالت های کوچک و تاثیر پذیر تبدیل شده است. آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به مستعمره آمریکا مبدل شده است.
 کارشناس مسائل سیاسی در ادامه تاکید کرد: رهبری اروپا امروز در اختیار انگلیس در کنار آمریکا قرار گرفته است. اروپای امروز تحت نفوذ آمریکاست. اروپای واحد نزدیک به فروپاشی است. ضرورت اسلام شناسی مجدد در غرب و اروپا بار دیگر باید مطرح شود. جهان غرب، با دو اسلام فرصت و اسلام تهدید مواجه است. اسلامی که غربی ها می شناسند همان اسلام دروغین است.
   وی ادامه داد: غرب و جهان اسلام دیگر مانند 50 سال پیش نیست. توزیع برابر قدرت هیچگاه میان کشورها یکسان نبوده است. هر کشوری منابع قدرت را سریعتر به دست آورده هژمونی قدرت را هم در اختیار داشته است. انقلاب و جنبش اسلامی قطب دیگری بود که خاورمیانه را زیرورو کرد و حالا جغرافیای جدید قدرت تعیین می کند. ایالات متحده آمریکا با کشتار و خونریزی سرخ پوست ها شکل گرفت، مدرنیته این گونه است. غرب در طول 200 سال 200 جنگ به راه انداخت.
  
این استاد دانشگاه ادامه داد: اروپا هنوز در دفاع از منافع صهیونیزم جنگ ها را مدیریت می کند. سوال اساسی اینجاست که روشنفکر قهرمان اروپایی و آمریکایی کجاست؟ باید غرب و اروپا را دوباره شناخت. باید دوباره اسلام را شناخت که از حاشیه به متن آمده است. تروریزم تولیدی غرب به سمت غرب کمانه کرده است. چرا رسانه های غربی به دنبال معرفی اسلام امام خمینی (ره) نیست و فقط در غرب اسلام وهابیت وجود به عنوان اسلام معرفی می شود.
نظرات کاربران