در حال بارگذاری ...

درگیری بین نظامیان سعودی وجوانان شیعه منطقه العوامیه

انتخاب زمان این تهاجم وحشیانه همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران وتوجه رسانه های داخلی به رخدادهای انتخابات از یک سو وهمزمانی آن با حضور ترامپ از سوی دیگر جای تامل دارد.

درگیری بین نظامیان سعودی وجوانان شیعه منطقه العوامیه ومحله قدیمی وسنتی المسوره  به یک جنگ وگریز تمام عیار تبدیل شده است.
به گزارش سایت بیداری اسلامی ، شاهدان عینی در این منطقه خبر می دهند برخی مردم این منطقه درب منازل خود را به روی این جوانان باز کرده اند تا جوانانی که در مقابل بلدوزرهای عربستانی ایستادگی کرده ومانع تخریب منازل شیعیان می شوند را  در خانه های خود پناه دهند.

نظامیان سعودی تاکنون تعدادی از حسینه های این منطقه را به آتش کشیده اند وشماری از خانه ها ومنازل مسکونی شیعیان را هم با بلدوزر تخریب کرده اند.
در این حال فعالان فضای مجازی  هم با انتشار تصاویری از آثار به جای مانده از شکنجه  شهید مکلی علی العریض تاکید می کنند وی تنها بعد از 2 روز بازداشت توسط نیروهای عربستانی زیر شکنجه های سخت آنها به شهادت رسیده است.

به اعتقاد این فعالان ، آل سعود درصدد آن است که انتقام شکست های خود را در سوریه ، یمن وبقیه نقاط جهان از شیعیان عربستانی بگیرد.
انتخاب زمان این تهاجم وحشیانه همزمان با برگزاری  انتخابات ریاست جمهوری در ایران وتوجه رسانه های داخلی  به رخدادهای انتخابات  از یک سو وهمزمانی آن با حضور ترامپ از سوی دیگر جای تامل دارد.
 
نظرات کاربران