در حال بارگذاری ...

مقام سعودی تحت فشار کاربران عراقی، تویت خود را حذف کرد

فشار کاربران عراقی باعث شد تا ثامر السبهان دیپلمات عربستانی ومرد ماموریت های کثیف در عراق از تویت خود علیه امام خمینی (رضوان الله علیه) عقب نشینی کرده وآن با را با تویت دیگری تغییر دهد.

فشار کاربران عراقی باعث شد تا ثامر السبهان  دیپلمات  عربستانی ومرد ماموریت های کثیف در  عراق از  تویت خود علیه امام خمینی (رضوان الله علیه) عقب نشینی کرده وآن با را با تویت دیگری تغییر دهد.
به گزارش سایت بیداری اسلامی ،  ثامر السبهان سفیر سابق عربستان در عراق ، در تویتی که دو روز پیش 31 جولای 2017 منتشر کرده بود با حمله به شیعیان  مقلدان حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) را افرادی  به دور از جریان شیعه اصیل توصیف کرده بود که با واکنش شدید کاربران فضای مجازی به ویژه مردم عراق مواجه شد.
بسیاری از کاربران عراقی که از انتشار این تویت بسیار عصبانی بودند با انتشار نوشته ها ، تصاویر و ترند کردن هشتک  "أنا_على_مذهب_الخمینی" مراتب اعتراض خود را به  این اقدام نابخردانه السبهان اعلام کردند.
 السبهان که پیشینه نظامی اطلاعاتی دارد، به عنوان اولین سفیر عربستان بعد از سقوط رژیم صدام حسین منصوب شد اما مدتی بعد به دلیل اقداماتش علیه امنیت ملی عراق عنصر نامرغوب اعلام واز این کشور اخراج شد.

تویت سابق

تویت جدید

واکنش کاربران عراقی

 
نظرات کاربران