در حال بارگذاری ...

تقابل شیعی - شیعی در عراق

این واقعیت ها ایجاب می کند که رهبران شیعی عراق آگاه باشند و اجازه ندهند عربستان سعودی این کشور را با ترفند دیگری درگیر ناامنی سازد. این اقدام مقتدی صدر برای او هم هزینه های زیادی در بر خواهد داشت. زیرا حشد الشعبی میوه مبارک مرجعیت است و ضربه زدن به آن ریزش های شدیدی را خواهد داشت.

عربستان سعودی که طی سالهای اخیر در سرمایه گذاری های خود بر روی گروه های تروریستی تکفیری سنی عراق به نتیجه نرسیده، در صدد ایجاد شکاف در میان شیعیان با تاکتیکی جدید برآمده است.
  دیدار  مقتدی صدر رهبر جریان صدری عراق از عربستان با واکنش های مختلفی در سطح عراق روبرو شده است. بسیاری از گروه های سیاسی عراق معتقدند عربستان سعودی در چند سال‘گذشته حامی اصلی گروه های تروریستی تکفیری در عراق بوده است و اخراج ثامر السهبان سفیر عربستان در عراق به اتهام حمایت از جریان های تکفیری و دخالت در امور داخلی عراق در این راستا تعریف می شود. از اینرو سفر مقتدی صدر به کشوری که متهم اصلی گسترش ناامنی در عراق است توجیه پذیر نیست.
 
عربستان از زمان سقوط رژیم صدام حسین، تحولات عراق جدید  را به رسمیت نشناخته است و از اعزام سفیر به این کشور خودداری کرده است و همواره نظام مردم سالاری مبتنی بر آرای عمومی در انتخابات عراق را نظام تسلط شیعی معرفی کرده است. در این استراتژی عربستان سعودی تلاش داشت با حمایت از همه جریان های سیاسی و نظامی سنی در عراق مانع از استقرار امنیت و ثبات در این کشور شود. مردم عراق فراموش نکرده اند که در آغاز نفوذ تروریست‌های تکفیری به خاک عراق  بیش از هزار خودروی در اختیار داعش با پلاک های عربستان از طریق مناطق کویری وارد استان الانبار شد.
 با توجه به این سوابق عربستان، دعوت از آقای مقتدی صدر سوال بر انگیز است. چرا دولت عربستان یکی از شخصیت های سیاسی شیعی عراق را دعوت کرده است و هدف این کشور از این دعوت چیست؟
  
در اینجا به نظر می رسد عربستان سعودی که در سرمایه گذاری های خود بر روی گروه های تروریستی تکفیری سنی عراق به نتیجه نرسیده، در صدد ایجاد شکاف در میان شیعیان با تاکتیکی جدید برآمده است. آقای مقتدی صدر به دلیل موضعگیری های ناهنجار خود در صحنه عراق، مهمترین فرد در انتخاب های عربستان است. درخواست مقتدی صدر در انحلال حشد الشعبی پس از سفر به عربستان، این گمان را تقویت کرده است که عربستان از طریق فتنه دنبال جنگ داخلی شیعی است و آقای مقتدی صدر به صورت ناخواسته به ابزاری در این جهت تبدیل شده است. البته عربستان سعودی در تلاش است تا دیگر رهبران شیعی را نیز به عربستان دعوت کند و این سناریو را از طریق دیگر شخصیت های شیعی دنبال کند.
 این واقعیت ها ایجاب می کند که رهبران شیعی عراق آگاه باشند و اجازه ندهند عربستان سعودی این کشور را با ترفند دیگری درگیر ناامنی سازد. شکی نیست این اقدام مقتدی صدر برای او هم هزینه های زیادی در بر خواهد داشت. زیرا حشد الشعبی میوه مبارک مرجعیت است و ضربه زدن به آن ریزش های شدیدی را برای وی خواهد داشت. به ویژه که گروهان های سرایا السلام شبه نظامیان وابسته به جریان صدر؛ خود بخشی از حشد الشعبی هستند و هدف قرار دادن حشد الشعبی با درخواست عربستان با واکنش شدید آنها روبرو خواهد شد.
نظرات کاربران