تجمع فعالان و مدافعان حقوق بشر در مقابل سفارت بحرین

این تجمع به دعوت: سازمان حقوقی بین المللی فرانت لاین دیفندرز (frontline difenders) و با مشارکت موسسه بحرینی سلام برای حقوق بشر و دموکراسی (Salam) برگزار شد.

امروز عصر در لندن  به نشانه همبستگی و برای مطالبه‌ی آزادی مدافع حقوق بشر بحرین "عبدالهادی الخواجه" که پس از آغاز انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در سال ۲۰۱۱ زندانی شده و محکوم به حبس ابد است، تجمعی برگزار شد. به گزارش سایت بیداری اسلامی این تجمع به  دعوت: سازمان حقوقی بین المللی "فرانت لاین دیفندرز (frontline difenders)  و با مشارکت موسسه بحرینی "سلام" برای حقوق بشر و دموکراسی (Salam)  برگزار شد.   -در تصاویر "جواد فیروز" مدیر موسسه سلام، از اعضای جمعیت الوفاق و نماینده سابق مجلس بحرین دیده می شود که تابعیت بحرینی وی در سال ۲۰۱۲ درحالیکه برای شرکت در نشستی در لندن بسر میبرد توسط وزارت کشور بحرین لغو شد‌.