"جولیا پطرس" در جنوب لبنان کنسرت برگزار کرد

  پس از گذشته 33 سال از انتشار ترانه«غابت شمس الحق»(غروب آفتاب حقیقت) وتقدیم آن به جنوب لبنان همزمان با درگیری مبازران مقاومت ونیروهای رژیم صهیونیستی؛ "جولیا پطرس" خواننده لبنانی شنبه این هفته با طرفداران خود در شهر صور واقع در جنوب لبنان دیدار و کنسرتی را در آنجا برگزار کرد. این کنسرت جولیا پطرس با سخنرانی رئیس پارلمان لبنان"نبیه بری"، وبا حضور بیش از 13 هزار نفر در تئاتر سباق العربات برگزار شد. این خواننده محبوب لبنانی چندین ترانه قدیمی و جدید را در کنسرت خود خواند. وی پیش از تقدیم کردن ترانه "احبائی" گفت: درست است که ما امروز در سالروز جنگ 33 روزه هستیم وجنگ یاد آور تراژدی ها، خسارت ها وشهید وزخمی شدن شماری از افراد است، اما این جنگ به رمز پیروزی برای ما تبدیل شده است. پیروزی جنوب لبنان، پیروزی تمام لبنان. سپس این ترانه را به دلاورمردانی که خاک جنوب لبنان وسایر مناطق آن را باخون خود آبیاری کردند تقدیم کرد. وی همچنین ضمن اشاره به ترانه«غابت شمس الحق»(غروب آفتاب حقیقت) ولایل خواندن  آن در ایام جنگ با اسرائیل، ترانه"إلی النصر هیا"(پیش بسوی پیروزی) را به دو ملت لبنان وفلسطین تقدیم کرد.