امروز جمعه - فلسطینیان برای جمعه آزادی و زندگی آماده می شوند

  کمیته ملی بازگشت و لغو محاصره از مردم فلسطین برای مشارکت گسترده در راهپیمایی بازگشت دعوت کرد، این راهپیمایی امروز تحت عنوان «غزه، آزدای و زندگی» برگزار خواهد شد.     به گزارش بیداری اسلامی بنقل از خبرگزاری فلسطین الیوم، ساکنان غزه امروز نیز  مانند هفته های گذشته خود را برای شرکت در راهپیمایی بازگشت و رفع محاصره که با عنوان «غزه، زندگی و آزادی» برگزار خواهد شد آماده می کنند. کمیته ملی راهپیمایی بازگشت و لغو محاصره از مردم فلسطین برای مشارکت گسترده در راهپیمایی بازگشت دعوت کرد. این راهپیمایی بعد از ظهر امروز و پس از برگزاری نمار عصر از اردوگاه های بازگشت در نزدیکی دیوار مرزی در شرق غزه آغاز می شود و تا ساعت 19:30 ادامه خواهد یافت. این کمیته بر ادامه راهپیمایی بازگشت برای دفاع از حقوق ملت فلسطین جهت بازگشت آنها به سرزمین های خود و رفع کامل محاصره ظالمانه غزه و مخالفت با توافق قرن تاکید کرد.   در راهپیمایی های بازگشت که از 30 مارس گذشته تا کنون ادامه یافته 158فلسطینی به شهادت رسیده اند که 23 نفر آنان کودک بوده  و بیش از 17500 نفر دیگر نیز زخمی شده اند که 404 مورد از آنها خطرناک بوده است.   همچنین جمعه های پیشین راهپیمایی بازگشت با اسامی ذیل برگزار شده است:   - جمعه خشم - جمعه آتش زدن لاستیک ها - جمعه پایداری کارگران فلسطینی - جمعه آتش زدن پرچم اسرائیل و بر افراشتن پرچم فلسطین - جمعه وفاداری به مجروحان راهپیمایی بازگشت - جمعه از غزه تا حیفا ... وحدت خون و سرنوشت - جمعه پایداری با وجود محاصره - جمعه جوانان انقلابی - جمعه شهدا و اسرا - جمعه از غزه تا کرانه ... یک خون، یک سرنوشت -جمعه وحدت برای شکست توافق قرن و رفع محاصره -جمعه وفاداری به خان الاحمر -جمعه توطئه علیه حقوق آوارگان بی نتیجه است -جمعه کودکان شهید ما -جمعه وفاداری به شهید قدس