مراسم چهلمین سال تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در تهران+ پوستر