نشست بررسی راههای مقابله با ایران در منامه

گفته می شود این نشست بمنظور بررسی امنیت دریانوردی و راههای مقابله با خطر ایران به میزبانی بحرین و مشارکت هیات اسرائیلی برگزار می شود.

دولت بحرین  از میزبانی نشستی بین المللی خبر داد که امروز در منامه پایتخت این کشور برگزار می شود و تا فردا نیز ادامه خواهد داشت.   به گزارش تلویزیون الجزیره ، گفته می شود این نشست بمنظور بررسی امنیت دریانوردی و راههای مقابله با خطر ایران به میزبانی بحرین و مشارکت هیات اسرائیلی برگزار می شود.   به گزارش وزارت خارجه بحرین بیش از 60 کشور از جمله آمریکاو لهستان نیز در این نشست حضور دارند اما رسانه های سطح حضور این کشورها را بسیار پایین و در برخی موارد در سطح سفرای این کشورها در بحرین ارزیابی کردند.   براین اساس هیات وزارت خارجه اسرائیل در این نشست حضور دارد اما هنوز اسامی این اشخاص فاش نشده است.