از تاریخ
 تا تاریخ
 
نسخه آمریکایی اعلامیه بالفور

نسخه آمریکایی اعلامیه بالفور

ریاست جمهوری ایالت متحده آمریکا در رسانه ها حاضر می شود و انتقال سفارت این کشور در اسرائیل را از تل آویو به بیت ...


« ۲  ۳  ۴ ۵ »
۱۲ از ۹۸ نتیجه
۴ از ۹ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰