از تاریخ
 تا تاریخ
 
چرا عربستان شجره خبیثه است؟

چرا عربستان شجره خبیثه است؟

قران پیش از اشاره به کلمه خبیثه به کلمه طیبه ( کلمه پاک ) اشاره می کند و هر دو را به درختی تشبیه می کند که هر کدام ...


« ۱۷  ۱۸ ۱۹  ۲۰ »
۱۲ از ۲۲۹ نتیجه
۱۸ از ۲۰ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰