از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقطه آغازین جنگ در سوریه

نقطه آغازین جنگ در سوریه

درگیری های سوریه به معنای متعارف کلمه یک جنگ نیست. فرایندی برای تغییر رژیم است، درست مانند فرایند تغییر که در ...


حلقه محاصره حلب ترمیم شد

حلقه محاصره حلب ترمیم شد

یک منبع میدانی در جنوب حلب گفت که نیروهای سوریه موفق شدند در جریان این درگیری کنترل کامل دانشکده تسلیحات را در ...


« ۱  ۲  ۳ ۴ »
۱۲ از ۴۲ نتیجه
۳ از ۴ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰